Účinky Hyly EST boli validováné spoločnosťou SIMA. Počas testov sa potvrdila vysoká účinnost Hyly pri čistení vzduchu od aerosolov a velmi jemných častíc a to bez použitia filtrov.
SIMA je mezinárodná asociácia špičkových vedcov a lekárov zaoberajúcich sa enviromentálnou medicínou.

KLIKNUTÍM NA OBRÁZOK SI VYBERTE HYLU KTOREJ STE MAJITEĽOM