KLIKNUTÍM NA OBRÁZOK SI VYBERTE HYLU KTOREJ STE MAJITEĽOM

Upozornenie: pre akékoľvek zásahy do elektroinštalácie alebo samotného prístroja Hyla sú oprávnení len autorizovaní servisní technici. Sú vyškolení priamo u výrobcu. Pri neodbornom zásahu do prístroja alebo separátoru zaniká záruka.

Pokiaľ sa náhle zvýši hlučnosť Hyly, alebo dôjde k zaplavení vodou, či pádu z velkej výšky, tak ju nezapínajte ani nepripájajte k sieti a objednajte si kontrolu u servisného technika.